Tom Bratlie intervjuet av Akersposten i rollen som daglig leder for Husebyplatået AS.

Tom Bratlie har lang erfaring fra ulike lederposisjoner i næringslivet og egne virksomheter innenfor kommunikasjon, ledelse og eiendomsutvikling. De viktigste oppdragene i dag er knyttet til eiendomsutvikling i Oslo med utviklingen av den tidligere «Statnett-tomten» på Montebello som det største. Bratlie har også flere engasjement knyttet til den spennende utviklingen på Bryn. Du kan lese mer om dette i magasinet «Byplan Oslo». Klikk her!

Artikkel i Byplan Oslo om utviklingen på Bryn.

Tom Bratlie har erfaring fra flere bransjer og har blant annet følgende posisjoner på CV-en:

  • HR- og kommunikasjonsdirektør i Entra ASA
  • Kommunikasjonsdirektør i DNO International ASA
  • Kommunikasjonsdirektør i Norske Skog