Hurumhalvøya boligutvikling AS har flere boligprosjekter under utvikling på Sætre.

Gjennom eierskapet på 33,3 % i selskapet Hurumhalvøya Boligutvikling AS er vi engasjert i flere eiendomsutviklingsprosjekter, foreløpig på Sætre.

Sætre har gjennomgått en stor utvikling de siste årene med etableringen av det nye Sætre sentrum som den store «game changer-en». Beliggenheten ved Oslofjorden er fantastisk flott og de siste års utbygging har gitt oss et komplett tilbud av handel og service.

Langsethveien

Hurumhalvøya boligutvikling AS arbeider med en reguleringsplan med mål om å bygge gode og attraktive leiligheter i Langsethveien 1. Her blir du boende rett i sjøkanten med flott utsikt og alle servicetilbud en kort spasertur unna.

Reguleringsarbeidet har kommet langt, men er satt på vent fordi Asker kommune arbeider med en overordnet plan for å avklare regler for boligbygging i sikkerhetssonen rundt sporengstoffabrikken Chemring som ligger 7-800 meter unna eiendommen.

Mellomdammen

Hurumhalvøya boligutvikling AS har tatt initiativ til en reulgeringsplan som inkluderer flere eiendommer i Mellomdammen på Sætre. Området ligger en kort spasertur unna Sætre sentrum og har også umiddelbar tilknytning til flere bussholdeplasser.

Vi varslet oppstart av reguleringsarbeidet på sensommeren i 2019 og jobber nå med planleggingen av en full reguleringsplan med mål om å etablere flere gode boliger i dette attraktive området.

Bratlie AS leier lokalene i Sætrealléen 4 som inneholder 3475 Coworking AS og Gastropuben på Sætre.

Sætrealléen 4

Bratlie AS leier Sætrealléen 4 av Sætre Havn Næring AS. Her driver vi coworkingmiljøet 3475 Coworking og leier ut lokaler til Gastropuben på Sætre.